In kader van preventieve maatregelen voor het Corona Covid-19 virus zijn er momenteel geen online afspraken beschikbaar. Op vraag van de overheid wordt alle niet-dringende zorg uitgesteld.

We kunnen op dit moment in de praktijk enkel patiënten met dringende medische problemen, zonder luchtwegklachten en zonder koorts, ontvangen en dit enkel na afspraak. Op deze manier zorgen we ervoor dat patiënten niet met elkaar in contact komen (er zit niemand anders in de wachtzaal). Zo is er ook voldoende tijd en ruimte om alles na elke patiënt te ontsmetten.

Noteer dus dat wanneer u ziek bent zonder mogelijkse Corona-symptomen, u nog steeds de dokter kan/mag contacteren telefonisch, sommige medische problemen vereisen onmiddellijk aandacht en kunnen niet blijven wachten tot wanneer de Corona-epidemie voorbij is...

We proberen u verder te helpen via telefonisch advies via 09/373.82.64 (kies optie 1 huisartsenpraktijk en dan optie 3 dringende medische vraag).

We beslissen in samenspraak of u naar praktijk kan/mag komen voor verder onderzoek. Wij vragen met aandrang eerlijk te zijn, en de gezondheid van uw arts en andere patiënten niet in gevaar te brengen! Bij te hoge telefoondruk noteren wij uw telefoonnummer en bellen u later terug.

Wij nemen vanzelfsprekend de nodige voorzorgsmaatregelen om geen mensen te besmetten met Corona.

U hoeft dus niet bang te zijn besmet te zullen worden wanneer wij u uitnodigen naar praktijk.

Goede handhygiëne (regelmatig handen wassen) en voldoende afstand (1,5 à 2m) bewaren blijven natuurlijk essentieel! 

Wij begrijpen dat iedereen ongerust is, maar wanneer patiënten met een beroerte, hartinfarct, nierontsteking, appendicitis, kanker,... gemist worden of niet meer opgevolgd worden, hebben we een groter probleem...

Stel noodzakelijke en dringende medische zorg dan ook niet uit!

Bij twijfel aarzel niet om te bellen, samen geraken we er wel uit.

Voorschriften voor medicatie, jaarlijkse controles, niet-dringende bloedafnames, chronische zaken worden natuurlijk wel uitgesteld tot nader bericht. 


Hygiëneadvies voor patiënt mogelijks besmet met Coronavirus en zijn/haar omgeving 


Indien alle afspraakmomenten volzet zijn

Wanneer u dringend de dokter dient te zien, maar alle afspraken die dag volzet zijn, gelieve telefonisch contact op te nemen via 093738264 en in het keuzemenu optie 3 te selecteren "dringende medische vraag".

Indien het een acuut probleem betreft dat dringende zorg vereist, kan de dokter u mogelijks dezelfde dag nog aan zijn consultatie toevoegen. Voor chronische en/of niet-dringende problemen kan dit NIET en dient u op het eerst mogelijke beschikbare afspraakmoment een afspraak te maken.

Telefonische consultaties kunnen NIET en zullen steeds beleefd beëindigd worden.

Bellen kan bij voorkeur tussen 8h en 8h30 of tussen 13h en 14h. Andere momenten zijn zeer storend omdat de dokter dan bezig is met zijn consultatie.

Uitbreiding uren consultatie


Door de te grote drukte in de praktijk worden enkel nog nieuwe patiënten aanvaard die wonen op grondgebied Bassevelde.

Er zijn een paar extra consultatiemomenten voorzien. Deze worden ingevuld door dr. Maarten Cuelenaere.

Dr. Cuelenaere consulteert enkel op afspraak woensdagmorgen van 8h30 tem 11h30.

Woensdagmorgen is er geen vrije consultatie van 10h30 tem 12h.

Afspraken worden gemaakt via de website of via het vaste nummer 09/3738264 of via de afsprakenlijn 09/2959541.

Dr. Van Acker en Dr. De Coninck blijven beschikbaar op de gebruikelijke consultatiemomenten.